Oproep aan kunstenaars en ontwerpers

We zoeken ervaren kunstenaars en ontwerpers die social design tot hun vakgebied willen rekenen; professionals die gericht zijn op gedragsverandering van mensen in de context van urgente sociale vraagstukken. Het gaat om kunstenaars en ontwerpers die met hun werk maatschappelijke impact willen hebben.

In totaal zoeken we drie ontwerpteams. Twee ontwerpteams gaan aan de slag met door publieke organisaties ingebrachte taaie problemen. Eén ontwerpteam stelt zelf een zogenaamd ‘wicked problem’ aan de orde en richt zich op het betrekken van (mogelijke) probleemeigenaren daarbij.

Taaie problemen
Wicked problems zijn problemen die hardnekkig zijn. Problemen die maar terug blijven komen. Maatschappelijke problemen waarbij gedragsverandering van betrokkenen noodzakelijk is. Problemen waarvoor, met de bestaande benaderingen, geen oplossing wordt gevonden. In juni zijn overheden, bedrijven en andere organisaties met een publieke rol benaderd met de vraag voor welk actueel taai probleem ze dringend een nieuw handelingsperspectief nodig hebben.

We hebben nog geen definitieve keuze voor specifieke problemen gemaakt. De vraagstukken waar we mee zullen gaan werken gedurende dit publieke onderzoek gaan over thema’s als overlast, eigenaarschap, participatie en gezondheid.

Waarom is dit interessant?
De afgelopen jaren hebben we gezien hoe zogeheten social designers impact hebben op complexe problemen. Zij slagen erin om vanuit hun kunstenaarshouding een nieuw perspectief te ontwikkelen voor publieke en private organisaties. Vraagstukken die onoplosbaar leken, kregen door hun aanpak een nieuw vooruitzicht, nieuwe stakeholders raakten betrokken en er ontstond een concreet handelingsperspectief.

Wat willen we?
We zoeken ontwerpteams die gedurende vier maanden samen met belanghebbenden intensief aan de slag gaan met een probleem en toewerken naar een plan van aanpak. Dit proces wordt begeleid, er wordt op gereflecteerd door experts in publieke bijeenkomsten en over gepubliceerd via diverse media.

We willen social design als aanpak meer bekendheid geven. Ook willen we de kennis over de doelen, instrumenten en methodes van social design vergroten en hanteerbaar maken voor grotere groepen probleemeigenaren en ontwerpers en kunstenaars. Voor de ontwerpteams is dit een unieke kans om echt toegang te krijgen tot een actueel probleem en om samen met anderen kennis te ontwikkelen over deze manier van werken.

Wat gaan we doen?
Uit de ingezonden inschrijfformulieren wordt vanaf 10 augustus een voorselectie gemaakt. Met deze personen wordt een sollicitatiegesprek gepland (in week 34) om tot een passend team ontwerpers te komen. Gedurende de maanden september tot en met december 2013 gaan de social designers samen met de organisaties en andere belanghebbenden aan de slag met het probleem. De (tussen-) resultaten worden in publieke bijeenkomsten besproken. Er wordt toegewerkt naar een plan van aanpak.

Het proces staat onder deskundige begeleiding van vooraanstaande social designers en organisatieadviseurs. De eerste publieke bijeenkomst is 6 september ‘s middags bij Het Nieuwe Instituut, Museumpark 25, Rotterdam. Hier zullen de organisaties, problemen en ontwerpteams gepresenteerd worden.

Geïnteresseerd?
Bent u kunstenaar of ontwerper en wilt u deelnemen aan dit onderzoek?
Hieronder staat een downloadbaar “inschrijfformulier” met een aantal vragen en met informatie over de geldende afspraken bij deelname. Wij nodigen u uit deze op te sturen voor 9 augustus 2013. Voor inzending of meer informatie kunt u terecht bij projectleider Tabo Goudswaard (info[at]tabogoudswaard.nl), André Schaminée van Twynstra Gudde (asn[at]tg.nl) of Klaas Kuitenbrouwer van Het Nieuwe Instituut (k.kuitenbrouwer[at]hetnieuweinstituut.nl)

inschrijfformulier kunstenaars-ontwerpers

Wij zoeken problemen!

Wij zoeken problemen! Problemen die hardnekkig zijn. Problemen die maar terug blijven komen. Maatschappelijke problemen waarbij gedragsverandering noodzakelijk is. Problemen waarvoor, hoe u er ook naar kijkt, geen oplossing wordt gevonden. Denk aan complexe issues als obesitas, demografische krimp of schooluitval.

Voor wie is deze oproep bedoeld?
Overheden, bedrijven en andere organisaties met een (enigzins) publieke rol, die zich eigenaar voelen van een lastig probleem en die behoefte hebben aan een nieuw handelingsperspectief. Hen nodigen we uit hun probleem in te sturen om in een experimentele setting kennis te maken met de social design aanpak.

Waarom is dit interessant?
De afgelopen jaren hebben we gezien hoe zogeheten social designers impact hebben op complexe problemen. Deze social designers, dat zijn gespecialiseerde kunstenaars en ontwerpers, slagen er in om vanuit een hele andere blik en manier van werken, publieke en private organisaties onverwachte invalshoeken te bieden. Vraagstukken die onoplosbaar leken, kregen door hun aanpak een nieuw vooruitzicht, nieuwe stakeholders raakten betrokken en er ontstond een concreet handelingsperspectief.

Wij willen social design als aanpak meer bekendheid geven. Ook willen we de kennis over de doelen, instrumenten en methodes van social design vergroten en hanteerbaar maken voor grotere groepen probleemeigenaren en ontwerpers en kunstenaars. Voor u is dit een unieke kans om in een zorgvuldig begeleid proces, op een (ver)nieuwe(nde) manier op zoek te gaan naar nieuwe handelingsperspectieven voor het meest complexe vraagstuk van uw organisatie.

Wat we gaan doen
Uit de ingezonden problemen wordt, na een intakegesprek, een selectie gemaakt. Een op maat samengesteld ontwerpteam gaat vervolgens gedurende de maanden september tot en met december 2013, samen met u aan de slag met uw probleem. De (tussen-) resultaten worden in publieke bijeenkomsten besproken. In die bijeenkomsten is het voor u en uw medewerkers mogelijk om hands on deze andere manier van werken toe te passen. Het proces staat onder deskundige begeleiding van vooraanstaande social designers en organisatieadviseurs.

Geïnteresseerd?
Hieronder staat een downloadbaar ‘probleemformulier’ met een aantal vragen en met informatie over de geldende afspraken bij deelname. Wij nodigen u uit deze op te sturen voor 28 juni 2013. Voor meer kunt u informatie terecht bij projectleider Tabo Goudswaard (info [at] tabogoudswaard.nl), André Schaminée van Twynstra Gudde (asn [at] tg.nl) of Klaas Kuitenbrouwer van Het Nieuwe Instituut (k.kuitenbrouwer [at] hetnieuweinstituut.nl)

probleemformulier

The interface between the design process and policy-making

WICKED PROBLEMS
Design can help find new solutions for complex problems, but more attention needs to be paid to the interface between the design process and policy-making. In the Netherlands, forward thinking consultants are giving form to this collaboration by holding an intermediate position.
Article in The Alpine Review by André Schaminée from GEEN KUNST // TWYNSTRA GUDDE.
cover Alpine Review

‘Designers are missing a big opportunity’

Social design is popular, but most designers are working on too small a scale. That’s according to Professor Kees Dorst of the University of Technology in Sydney and Eindhoven University of Technology. If designers really want to make a difference in the world, they have to get involved in the design of infrastructure. ‘The problem, however, is that designers are unable to cope with the complexity of infrastructure very well.’

In this interview by Bas van Lier for What Design can Do, Kees talks about the responsibility of the social designer, the increased level of complexity, the capacity of artists to deal with that and the risk of working only on a symbolic level.

Kees Dorst is involved as an expert in our public research on SOCIALDESIGNFORWICKEDPROBLEMS.

WDCD conference book

Wat je maakt ben je zelf

Wat leer je op de kunstacademie wel en op andere opleidingen niet?
Een (onaffe) inventarisatie | graag aanvullen:

Omgaan met het ongewone, het onverwachte, het onbekende | Zintuigen gebruiken | Problemen oplossen zonder dat daar een handleiding voor is | Experimenteren | Het werk dat je maakt ben je zelf | Eigen dogma’s ter discussie stellen | Het toeval toelaten | Beginnen aan iets zinloos | Je eigenheid ontdekken en bewaren | Het ontwikkelen van lef | Alleskunner zijn | Simultaan oog hebben voor detail en totaalbeeld | Waardering voor oorspronkelijkheid | …

Nooit_Werkloos-15

Geciteerd uit de publicatie Nooit Werkloos, mind-mapping pag 13 – 15
In opdracht van Fine Art ArtEZ onderzocht Het instituut welke bijdrage het kunstonderwijs levert aan een breed cultureel fundament van onze samenleving. De publicatie Nooit Werkloos wil een aanzet geven tot een discussie over het beeldend kunstonderwijs en over de positie en mogelijkheden van beeldend kunstenaars in de samenleving.

“Wat hoort werkt niet en wat werkt hoort niet”

Hans Vermaak
 publiceert in At your service?, jaarboek van No Academy, Laboratory for Art & Society, 2011 een artikel over de inzet van kunstenaars in taaie vraagstukken. In Constructief afwijken rond taaie vraagstukken beschrijft hij o.a. het gevaar dat innovatie gereduceerd wordt tot iets tijdelijks, plaatselijks en leuks. Terwijl besmettelijk en gevaarlijk zijn beter is voor het vraagstuk.

No Academy jaarboek

Het punctum van een probleem

Na afloop van een presentatie die ik onlangs gaf over Social Design op de Amsterdamse Rietveld Academie, sprak ik even na met een student die worstelde met de keuze van zijn afstudeerrichting. Hij twijfelde tussen design, het werken in een specifieke context, en autonome kunst, het werken vanuit je eigen fascinaties. Desgevraagd vertelde ik hem dat ik zeven jaar geleden koos voor de afstudeerrichting autonoom, juist vanwege mijn natuurlijke neiging tot het werken in context.

Bij het werken als social designer in taaie vraagstukken, is de context waarin gewerkt wordt zeer complex. Bij taaie problemen zijn pogingen om de complexiteit te reduceren door het analyseren, categoriseren en opsplitsen van het probleem niet succesvol gebleken in het genereren van oplossingsmogelijkheden. Juist het verhogen van de complexiteit, door nog meer factoren die van invloed zijn op het probleem te betrekken, biedt nieuwe mogelijkheden.
Autonome kunstenaars zijn in staat om uit dat complexe probleemveld de aspecten te kiezen waarmee ze aan de slag willen gaan. Deze subjectieve keuze op basis van eigen fascinaties en het vertrouwen en geloof in de eigen vorm, maakt de kunstenaar tot enthousiaste aanjager van een nieuwe kijk op het vraagstuk. Om van daaruit concrete situaties vorm te geven waarin onderzoek en interventies met betrokkenen mogelijk zijn.

Een van de lessen die me het meest is bijgebleven toen ik werd opgeleid tot autonoom kunstenaar aan de Rietveld academie is: In zijn boek Camera Lucida beschrijft de Franse filosoof Roland Barthes de perceptie van fotografie aan de hand van het duo concept van studium en punctum. Het studium is de rationele analyse van de informatie op een foto zoals de culturele, taalkundige en politieke interpretaties. Het punctum is het persoonlijke, emotionele punt in de foto wat je diept raakt en wat je ook precies kan aanwijzen.

De kracht van kunstenaars in de context van taaie problemen is dat ze in staat zijn persoonlijke verbinding te maken met specifieke punten in een complex probleem en van daaruit een nieuw handelingsperspectief voor betrokkenen kunnen ontwerpen.

New Rules – Come, see and discuss!

You are cordially invited for a talk on Social Design by Tabo Goudswaard en André Schaminée thursday May 30th at 19.00h at the Rietveld Academy, Amsterdam.
Tabo graduated in 2009 from Fine Arts, Andre works as consultant at Twynstra Gudde and they take art to new places. Right into a domain where the artist meets consultancy and art can have a different effect: a direct social impact.
They do things differently. Why and how this works is what Tabo and Andre will discuss.
This talk and the follow-ups is intended to discover new possibilities and finding new contexts in which art now exists – and where it could exist outside the white cube and the black box.

rietveld_academie

Kick off – What Design Can Do

At the international conference What Design Can Do, The New Institute, with André Schaminée of Twynstra Gudde and Tabo Goudswaard kicked off a public, practical research project on social design for wicked problems.

roundtable Social Design @ WDCD
The term social design is used in different contexts for different (rhetorical) purposes. It features prominently, but in different meanings, in various heated debates and seems to suffer from conceptual erosion.
The research project should help designers and artists to come to terms with the qualities and methods of social design. Simultaneously, it should equip problem owners (or opportunity hosts) to collaborate with artists and social designers. The research project should also give constructive input to the public debate on social design. Social design here, is not taken as a separate design practice, but understood as a set of motivations, goals, means and methods that can be part of various design disciplines.

In the round table discussion held at WDCD, five experts took part that operate in different design domains. They all consider social design to be part of their practice: Emer Beamer, Kars Alfrink, Pieter-Jan Stappers, Alastair Fuad-Luke and Tabo Goudswaard.
The session helped to find terms to address the aspects we want to study and clarify during the project. The report of this round table session van be found here.

OPEN CALL
For the research project two open calls will be issued: One for primary stakeholders in wicked issues, and one for design teams that will work on them.
We will team them up, monitor the processes, reflect upon the projects with experts in a series of public sessions and publish online on this researchblog.