Presentatie en debat: SOCIALDESIGNFORWICKEDPROBLEMS

Datum: vrijdag 24 oktober 2014
Tijd: deuren open 15:00 uur, aanvang 15:30 uur.
Locatie: Design Academy Eindhoven, Auditorium
Entree: gratis, hier aanmelden

In de serie DAE TALKS presenteren Het Nieuwe Instituut, Stichting DOEN, Tabo Goudswaard en Twynstra Gudde de publicatie SOCIALDESIGNFORWICKEDPROBLEMS (SDFWP), over de rol die social design kan spelen binnen taaie, maatschappelijke vraagstukken. Vanuit drie perspectieven nemen de auteurs van de publicatie u mee langs de belangrijkste bevindingen uit SDFWP.

  • André Schaminée: “Wat heeft een organisatiedeskundige aan social design?
  • Tabo Goudswaard: “Hoe kan ik als social designer daadwerkelijk een positieve invloed hebben op een maatschappelijk vraagstuk?”
  • Klaas Kuitenbrouwer: “Hoe kunnen de tegenstrijdig lijkende belangen van artistieke autonomie en van maatschappelijke impact verenigd worden in één aanpak?”

Aansluitend vindt er een debat plaats over wat de praktijk van de social designer nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Hierbij wordt het aanwezige publiek nadrukkelijk uitgenodigd zijn visie en mening te delen.

Over de sprekers
Klaas Kuitenbrouwer is programmacoördinator bij Het Nieuwe Instituut en docent aan de Gerrit Rietveld Academie. Hij onderzoekt en schrijft over interdisciplinaire werkpraktijken, en ontwikkelt culturele programma’s. Zijn werk focust vooral op de kruispunten van technologie en cultuur.

Tabo Goudswaard is kunstenaar en social designer. Hij ontwerpt nieuwe manieren van kijken naar maatschappelijke vraagstukken. Hij zoekt aansluiting bij het alledaagse gedrag van mensen en ontwerpt nieuwe concrete handelingsperspectieven met en voor betrokkenen.

André Schaminée is organisatieadviseur bij Twynstra Gudde, en oprichter van Twynstra Gudde/ Social Design waarin het vermogen van beeldend kunstenaars en ontwerpers wordt gecombineerd met het vakmanschap van organisatiedeskundigen om nieuwe strategieën voor de omgang met complexe vragen te ontwikkelen.

Over SDFWP
Gedurende een half jaar hebben verscheidene social designers en organisaties met veel enthousiasme samengewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe visies op zogenaamde wicked problems. Deze publicatie behandelt de drie projecten die binnen SDFWP zijn uitgevoerd. Het laat zien hoe elk vraagstuk van een nieuw perspectief is voorzien en wat dit heeft gedaan voor de betrokkenen. Daarnaast is er op metaniveau gekeken naar de vraag: Wat is er nodig om deze veelbelovende discipline verder tot wasdom te laten komen?

Klaas Kuitenbrouwer, André Schaminée, Tabo Goudswaard

Geef een reactie