Presentatie en debat: SOCIALDESIGNFORWICKEDPROBLEMS

Datum: vrijdag 24 oktober 2014
Tijd: deuren open 15:00 uur, aanvang 15:30 uur.
Locatie: Design Academy Eindhoven, Auditorium
Entree: gratis, hier aanmelden

In de serie DAE TALKS presenteren Het Nieuwe Instituut, Stichting DOEN, Tabo Goudswaard en Twynstra Gudde de publicatie SOCIALDESIGNFORWICKEDPROBLEMS (SDFWP), over de rol die social design kan spelen binnen taaie, maatschappelijke vraagstukken. Vanuit drie perspectieven nemen de auteurs van de publicatie u mee langs de belangrijkste bevindingen uit SDFWP.

  • André Schaminée: “Wat heeft een organisatiedeskundige aan social design?
  • Tabo Goudswaard: “Hoe kan ik als social designer daadwerkelijk een positieve invloed hebben op een maatschappelijk vraagstuk?”
  • Klaas Kuitenbrouwer: “Hoe kunnen de tegenstrijdig lijkende belangen van artistieke autonomie en van maatschappelijke impact verenigd worden in één aanpak?”

Aansluitend vindt er een debat plaats over wat de praktijk van de social designer nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Hierbij wordt het aanwezige publiek nadrukkelijk uitgenodigd zijn visie en mening te delen.

Over de sprekers
Klaas Kuitenbrouwer is programmacoördinator bij Het Nieuwe Instituut en docent aan de Gerrit Rietveld Academie. Hij onderzoekt en schrijft over interdisciplinaire werkpraktijken, en ontwikkelt culturele programma’s. Zijn werk focust vooral op de kruispunten van technologie en cultuur.

Tabo Goudswaard is kunstenaar en social designer. Hij ontwerpt nieuwe manieren van kijken naar maatschappelijke vraagstukken. Hij zoekt aansluiting bij het alledaagse gedrag van mensen en ontwerpt nieuwe concrete handelingsperspectieven met en voor betrokkenen.

André Schaminée is organisatieadviseur bij Twynstra Gudde, en oprichter van Twynstra Gudde/ Social Design waarin het vermogen van beeldend kunstenaars en ontwerpers wordt gecombineerd met het vakmanschap van organisatiedeskundigen om nieuwe strategieën voor de omgang met complexe vragen te ontwikkelen.

Over SDFWP
Gedurende een half jaar hebben verscheidene social designers en organisaties met veel enthousiasme samengewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe visies op zogenaamde wicked problems. Deze publicatie behandelt de drie projecten die binnen SDFWP zijn uitgevoerd. Het laat zien hoe elk vraagstuk van een nieuw perspectief is voorzien en wat dit heeft gedaan voor de betrokkenen. Daarnaast is er op metaniveau gekeken naar de vraag: Wat is er nodig om deze veelbelovende discipline verder tot wasdom te laten komen?

Klaas Kuitenbrouwer, André Schaminée, Tabo Goudswaard

Verslag publieke bijeenkomst #4

#4 Opdrachtgevers aan het woord
15/01/14 – auditorium Het Nieuwe Instituut, Rotterdam 

Welkom: SDFWP is een publiek onderzoek naar de inzet van social design methodes bij taaie vraagstukken. Gestart vanuit de overtuiging dat kunstenaars en ontwerpers een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan complexe problemen.  We houden twee besloten en vier publieke sessies, dit is publieke bijeenkomst nummer vier. Op 17 februari is ook de laatste besloten bijeenkomst. Die bestaat uit het voorleggen van conclusies uit het onderzoek aan een groep van experts. Medio maart zal de publicatie over het onderzoek af zijn.

Lees het hele verslag van de laatste publieke bijeenkomst van SOCIALDESIGNFORWICKEDPROBLEMS.

Slide18

Social Design: Opdrachtgevers aan het woord

U bent van harte welkom op de afsluitende publieke presentatie van het onderzoek SOCIALDESIGNFORWICKEDPOBLEMS op woensdag 15 januari a.s. om 19.30 uur in Het Nieuwe Instituut, Museumpark 25, Rotterdam. Vrij toegankelijk, meld u zich svp hier aan.

relatie_verzekering

Beeld: Rosé de Beer en Sjaak Langenberg

Nu komt het er op aan: Zijn de voorstellen van de social designers voor maatschappelijke problemen geschikt voor de praktijk?
  • Adopteert ING/Nationale Nederlanden de voorgestelde strategie van een interne “financial awareness laboratory” gericht op het vertalen van nieuwe inzichten naar producten of diensten? Zo zou ING/NN kunnen gaan samenwerken met relatietherapeuten. Hiermee voorkom je relatieproblemen bij klanten, één van de belangrijkste oorzaken voor schulden.
  • Krijgt de kersverse micro-natie op het Columbusplein in Amsterdam West een vervolg met een eigen ruimtevaartprogramma en paspoort? Gaat het Stadsdeel naar aanleiding van het werken met social designers nieuwe eisen stellen aan de organisaties die actief zijn in de buurt?
  • En hoe overtuig je een zorgverzekeraar of een wethouder ervan dat ze moeten gaan samenwerken met social designers om een oplossing voor obesitas te vinden?

Op deze laatste, publieke bijeenkomst van SDFWP zullen niet de social designers, maar de betrokken opdrachtgevers de microfoon ter hand nemen. Ze zullen vertellen wat ze met de voorstellen van de social designers gaan doen. Wat betekent dit voor de interne organisatie? Zij zullen ook tips geven voor andere organisaties die overwegen met social designers samen te werken.

Het project SOCIALDESIGNFORWICKEDPROBLEMS is een initiatief van Het Nieuwe Instituut en Geen Kunst (Twynstra Gudde), Stichting DOEN en social designer Tabo Goudswaard. Op www.socialdesignonderzoek.nl staat het hele proces gedocumenteerd en verschijnt over een paar weken een publicatie.


PRAKTISCHE INFORMATIE

Titel: Social Design: Opdrachtgevers aan het woord
Locatie: Het Nieuwe Instituut, Museumpark 25, 3015 CB Rotterdam
Datum: 15/01/2014
Tijd: 19:30 – 22:00
Entree: Gratis
Aanmelding: Eventbrite

Verslag publieke presentatie #3 SOLUTIONS?

De zaal in Pakhuis de Zwijger loopt lekker vol. Ook enkele zitzakken moeten in gebruik genomen worden. André Schaminée en Klaas Kuitenbrouwer modereren de bijeenkomst.

Klaas leidt de avond in: SDFWP is een publiek onderzoek naar de inzet van social design methodes bij taaie vraagstukken. De hypothese is dat een artistieke aanpak van speciale waarde is bij complexe problemen. Het project werkt met de reframing methode gefundeerd op Kees Dorst.

Ten eerste worden de ontwerpen voor benaderingswijzen van de ‘wicked problems’ gepresenteerd, waarna we de vraagstellers, de probleemeigenaren om een reactie vragen. Dan gaan we het met de ontwerpers, de vraagstellers, enkele uitgenodigde expert en met name het aanwezige publiek hebben over de condities waaronder deze voorstellen kunnen slagen. Daarbij willen wij in ieder geval de volgende aspecten aan de orde stellen: auteurschap, samenwerking en gedragsverandering.

Lees verder

photo5

TUSSENTAAL

Voor een nieuwe, effectieve samenwerking tussen organisaties en social designers rondom complexe problemen is onder meer nieuwe taal nodig.

Alibi: de reden die door de ontwerper moet worden gevonden om ergens binnen te komen en zich vol te zuigen met informatie van de betrokkenen.

Ruimte van het niet weten: iedereen moet durven om een tijdje niet te weten hoe het zit of wat de beste vervolgstap is. Daarmee wordt de ruimte geopend waarin iets anders kan gebeuren dan je kunt voorzien.

Het sublieme: ervaring van iets wat gelijktijdig heel mooi en heel pijnlijk is.

Geld: Welk? geld is belangrijker dan hoeveel? geld: als social designer moet je niet voor culturele budgetten willen werken, maar voor projectbudgetten.

Lees verder…

wicked problem Chinees

PUBLIEKE PRESENTATIE 3: SOLUTIONS?

Publieke presentatie van ontwerpvoorstellen door teams SDFWP op 3 dec. 2013 van 20.00 – 22.00 uur in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

Toegang vrij. Aanmelden kan hier.

Kunstenaars en ontwerpers zijn in toenemende mate geïnteresseerd om binnen hun werk maatschappelijke vraagstukken centraal te stellen. Dit is goed nieuws, want veel organisaties merken dat de gangbare benaderingen vaak niet meer werken, en dat vraagstukken steeds lastiger af te bakenen zijn. De zoektocht van social designers naar nieuwe benaderingen lijkt veelbelovend, maar voor een effectieve samenwerking rondom complexe maatschappelijke vraagstukken blijken een gedeelde taal en andersoortige vaardigheden noodzakelijk.

SOCIALDESIGNFORWICKEDPROBLEMS onderzoekt deze alternatieve  praktijk en nieuwe voorwaarden door drie ontwerptrajecten te initiëren en van dichtbij te volgen. De verschillende stappen en facetten van het ontwerpproces en de wisselwerking tussen probleemeigenaren en ontwerpers staan daarbij centraal. Het project heeft tot doel meer organisaties op een productieve wijze met ontwerpers en kunstenaars  te laten samenwerken aan actuele, maatschappelijke vraagstukken.

In Pakhuis de Zwijger presenteren de drie ontwerpteams hun voorstellen. Rosé de Beer & Sjaak Langenberg werken met ING Insurance / Nationale Nederlanden aan het financiele bewustzijn van Nederlanders. MUZUS en Jorge Mañes Rubio ontwerpen een alternatieve benadering voor pestgedrag en jeugdoverlast op en rond het het Columbusplein. Deze vraag is door Stadsdeel West Amsterdam gesteld. Waarmakers en Lino Hellings werken aan voorstellen rondom obesitas, een thema dat ze zelf hebben aangedragen.

SOLUTIONS? is de derde publieke presentatie in het project, na de opening bij het Nieuwe Insituut en de presentatie van probleemverkenningen in de Dutch Design Week. SOLUTIONS? geeft de mogelijkheid direct met deze probleemeigenaren en verschillende experts op zowel het gebied van ontwerp en artistieke werkwijzen als organisatie- en veranderkunde in gesprek te gaan over de voorstellen. 

SOCIALDESIGNFORWICKEDPROBLEMS is een initiatief van Het Nieuwe Instituut, Geen Kunst van Twynstra Gudde, stichting Doen en social designer Tabo Goudswaard. Alle stappen en facetten van het ontwerpproces en de wisselwerking tussen probleemeigenaren en ontwerpers worden bevraagd om zoveel mogelijk te leren. Het project loopt tot en met januari 2014.

vlag

Verslag publieke presentatie Dutch Design Week

Op 24 oktober 2013 presenteerden de ontwerpteams van SOCIALDESIGNFORWICKEDPROBLEMS hun bevindingen na anderhalve maand praktijkonderzoek naar een drietal maatschappelijke problemen.

Ze lieten hun probleemanalyse en doorslaggevende waarnemingen zien. Aanwezige experts, betrokken organisaties en het aanwezige publiek reageerden op hun presentaties.

Lees het verslag.

Verslag door Flora van Gaalen
Foto’s door Jan-Dirk van der Burg

IMG_8990