Verslag publieke presentatie #3 SOLUTIONS?

De zaal in Pakhuis de Zwijger loopt lekker vol. Ook enkele zitzakken moeten in gebruik genomen worden. André Schaminée en Klaas Kuitenbrouwer modereren de bijeenkomst.

Klaas leidt de avond in: SDFWP is een publiek onderzoek naar de inzet van social design methodes bij taaie vraagstukken. De hypothese is dat een artistieke aanpak van speciale waarde is bij complexe problemen. Het project werkt met de reframing methode gefundeerd op Kees Dorst.

Ten eerste worden de ontwerpen voor benaderingswijzen van de ‘wicked problems’ gepresenteerd, waarna we de vraagstellers, de probleemeigenaren om een reactie vragen. Dan gaan we het met de ontwerpers, de vraagstellers, enkele uitgenodigde expert en met name het aanwezige publiek hebben over de condities waaronder deze voorstellen kunnen slagen. Daarbij willen wij in ieder geval de volgende aspecten aan de orde stellen: auteurschap, samenwerking en gedragsverandering.

Lees verder

photo5

1 reactie op “Verslag publieke presentatie #3 SOLUTIONS?

Geef een reactie